top of page

Uppdaterat: 7 feb. 20221.“Fet hud behöver inte återfuktas.”

Jo, det behöver den faktiskt. En torr hud har ofta brist på oljor i huden och behöver både fukt och olja. En fet hud kan ha gott om sebum i huden men ändå sakna fukt. En återfuktande kräm skapar en barriär som förhindrar avdunstning av vatten. Glycerin är en utmärkt sådan och finns därför i många hudkrämer. En fet hy behöver rengöring som kan tvätta bort överflödiga fetter och en fuktighetskräm som främst innehåller fuktighetsbevarande ämnen medans en torr hyr behöver mildare rengöring som inte tvättar bort alltför mycket av hudens egna sebum och en fuktighetsbevarande kräm med högre halt oljor.


2. "Din hud behöver kollagen.”

Nej, huden tillverkar själv kollagen och detta är inget du kan tillföra varken inifrån eller utifrån. Som så mycket annan cellbildning, avtar kollagenproduktion med åren och därför uppstår bland annat rynkor. Du kan inte påverka denna produktion genom att tillföra kollagen på huden då dessa molekyler som finns kollagenkrämer är för alldeles för stora för att tas upp i huden. De går inte ens igenom hornlagret, som är hudens yttersta lager. Likaså kan du heller inte påverka kollagenproduktionen genom att äta kollagen, då detta är ett protein som bryts ner till aminosyror i din tarmkanal, såsom alla andra proteiner du äter.

3.“Du kan återfukta huden genom att dricka vatten.”

Nej, du kan inte påverka hudens fuktighet genom att dricka vatten. Lider du inte av extrem uttorkning kommer det inte märkas på din hud hur mycket vatten du druckit. Kroppens celler reglerar sin vätskebalans genom osmos och överflödigt vatten kommer du bara helt enkelt kissa ut. Om du inte vistas i en väldigt varm miljö eller svettas stora mängder behövs cirka 1-2 liter vatten per dag, under förutsättning att du inte fastar eller har en extrem diet. Den mesta av vätska får vi nämligen i oss genom maten, (tänk bara hur mycket vätska många grönsaker innehåller). Om du inte använder en fuktighetsbevarande kräm kommer fukt ändå dunsta från huden oavsett hur mycket vatten du dricker.

4. “Huden absorberar 60% av det vi placerar på huden.” Nej, huden absorberar inte 60% av det vi sätter på den, i så fall hade den varit ett ganska uselt organ. De flesta molekyler vi sätter på huden är oftast hundra eller flertalet gånger för stora för att ens komma igenom hudens yttersta lager. De kan därför möjligtvis enbart irritera hudytan men de går inte in i ditt blodomlopp. Det är just vad absorberar innebär, det vill säga gå igenom all hudens alla lager och in i blodomloppet. Det finns saker som kan gå in i huden, det vill säga penetrera huden men även för detta krävs att molekylerna måste vara ytterst små för att ta sig in. De flesta gör det inte. Antalet % av ämnen som huden faktiskt absorberar, är betydligt närmare 0%-gränsen än 100%-gränsen.

99 visningar0 kommentarer

English version follows below Swedish.Idag den 22 April är det Earth Day. En dag som avsatts sedan 1970 för att uppmärksamma världens miljöproblem. Vad kan vara mer passande när klimatkrisen nu hamnat ännu ytterligare i skuggan? Klimatkrisen är långt mer alarmerande än pandemin men behandlas som om det vore ett litet problem att ta itu med när det finns tid och pengar. Långt fler människor dör till följd av klimatförändringar än Covid-19. Och många är barn. Men de bor inte här i västvärlden så lite medial uppmärksamhet ägnas åt dessa problem trots att det är i högsta grad vårt problem. Västvärlden konsumerar mest och det mesta av råmaterialen vi konsumerar kommer inte härifrån. Bilar, kläder, elektriska prylar, möbler, mat, bränsle, värme, el....listan kan göras lång. Och som vanligt är det de fattigaste som drabbas värst. Förutom att engagera dig i en organisation eller ställa krav på politiker kommer 7 tips på vad du kan göra själv.

  1. Se över din energileverantör. Har du möjlighet att byta energileverantör till ett bättre alternativ, gör då det. Men var uppmärksam på “Green-wash” marknadsförare och kolla upp om det verkligen är bättre.

  2. Vart investerar du dina pengar? Var verkar och vad gör företagen som köper dina fonder och aktier i? Bidrar de till ohållbar skogsskövling? Köper de material från gruvor som använder sig av barnarbete? Kolla upp vad de sysslar med och byt till ett bättre alternativ.

  3. Minska matsvinnet. Slösa inte på din mat! Ät resterna innan du lagar nytt och lukta och smaka på maten som passerat bäst-före-datum. Bäst-före betyder INTE utgånget och oätligt utan helt enkelt att det kan vara något bättre än det datumet. Se upp med varor där det står utgångsdatum eller ät-inom-antal-dygn. Då ska det inte ätas efter den dagen. (Få varor har dock denna märkning.)

  4. Se över ditt CO2-utsläpp. Skriv ner varje dag I en längre period vad du konsumerar, förbrukar och använder, mat, kläder, prylar, resor, el, värme och vatten etc. Och helst representativa veckor under året. Fyll i en tabell på nätet och se vad ditt CO2-utsläpp blir. På så vis blir det också lättare för dig att komma på vad du bör minska på.

  5. Spara på vattnet. Med klimatförändringar och torka kan vatten även i Sverige komma att bli en bristvara. Spåren syns redan i grundvattenkällor i vissa län. Spara därför på vattnet och vattna inte under bevattningsförbud! En grön gräsmatta i trädgården är inget nödvändigt för överlevnad! Skippa frekventa bad och långa varma duschar. Förutom hög vattenkonsumtion är de dessutom energikrävande. De torkar dessutom ut huden.

  6. Sprid budskap till vänner, kollegor och familj. Men gör det på rätt sätt. Kom med förslag istället för kritik. Visa vad som kan göras istället för att påpeka vad som inte ska göras. Gensvaret blir oftast bättre.

  7. Ge tillbaka till jorden. Plantera ett träd. Vare sig du skänker pengar till en organisation eller om du planterar träd i din egna trädgård. Träd är ett utmärkt sätt att ge tillbaka till jorden.

Ha en grön glad Earth Day!


Eng version.


Today, April 22nd, is Earth Day. A day set aside since 1970 to shine light on the environmental issues in the world. What could be more appropriate when the climate crisis has now fallen even further into the shadows? The climate crisis is far more alarming than the pandemic but is treated as if it is a small problem to deal with when there is time and money. Far more people die as a result of climate change than due to Covid-19. And many of them are children. But they do not live in the western world so fair medial attention is dedicated even though it is very much our problem. The western world consume the most and most of the raw materials we consume do not derive here. Cars, clothes, electrical gadgets, furnitures, food, fuel, heating, electricity .... the list can be made long. And as usual, the poorest are the worst affected. In addition to getting involved in an organisation or putting demands on politicians, here are 7 tips what you can do yourself. 1. Check your energy supplier. If you have the opportunity to change energy supplier to a better one, then do so. But pay attention to "Green-wash" marketers and see if it really is better. 2. Where do you invest your money? Where do the companies that buy your funds and shares operate and what do they do? Do they contribute to unsustainable deforestation? Do they buy materials from mines that use child labor? Check out what they are doing and switch to a better alternative. 3. Reduce food waste. Do not waste your food! Eat the leftovers before cooking and smell and taste the food that has passed the best-before date. Best-before does NOT mean expiration and inedible but simply that it can be something less good than that date. Beware of items that have an expiration date or an eat-within-number-of-days. Then it should not be consumed after that day. (Few items, however, have this label.) 4. Review your own CO2 emissions. Write down every day for a longer period what you consume, and use; food, clothes, gadgets, travel, electricity, heat and water, etc. And preferably representative weeks of the year. Fill in a table online and check your CO2 emissions outcome. This will also make it easier for you to figure out what you should reduce. 5. Save on water. With climate change and drought, water may also become a scarce commodity in Sweden. The tracks are already visible in groundwater sources in some counties. Therefore, save water and do not water during irrigation ban! A green lawn is not necessary for survival! Skip frequent baths and long hot showers. In addition to high water consumption, they are also energy-consuming. Further, they dehydrate your skin. 6. Spread the message to friends, colleagues and family. But do it the right way. Make suggestions instead of criticisms. Show what can be done instead of pointing out what should not be done. The response will usually be better. 7. Give back to the earth. Plant a tree. Whether you donate money to an organisation or if you plant trees in your own garden. Trees are a great way to give back to the earth.


Have a green happy Earth Day!

27 visningar0 kommentarer

English version follows below SwedishIdag florerar mycket hygien- och skönhetsprodukter märkt med egenskapen “naturlig”. Vad som åsyftas varierar ungefär lika mycket som det finns produkter på marknaden. Nedan redogör vi för vad vi menar med naturlig och varför vi anser att det är en bättre källa.

Vad menar vi när vi skriver att våra produkter är naturliga?

En vad vi kallar “naturlig” källa är förnybar, växtbaserad, och oftast ätbar, dock enbart i sin ursprungliga form, och helt utan tillsatser av syntetiskt framställda kemikalier. Exempel på detta är kokosnöt, lime, mynta, lavendel och apelsin.


Varför används det i vår marknadsföring?

När vi marknadsför anger vi "naturlig" för att konsumenten ska känna sig försäkrad om att det inte framställts ur råolja, en syntetisk källa eller innehåller potentiellt skadliga ämnen. Ur miljösynpunkt är en naturlig källa definitivt att föredra framför en produkt som är framställd av råolja.

Är det bättre för miljön?

Ja, definitivt för klimatet. Råolja är en av de allra vanligaste förekommande ingredienserna i hudlotion tack vare dess låga pris och benämns oftast petroleum eller petrolatum i ingrediensförteckningen. Den är vanlig i de allra billigaste märkena men kan även förekomma i dyrare märken. Andra exempel på produkter som är tillverkade av råolja är bensin, flygbränsle, gasol eller diesel. Listan på användning av råolja kan göras lång..... Men är definitivt en av de största orsakerna till klimatförändringar.

Är det bättre för huden?

Det råder delade meningar om huruvida petroleum skulle vara skadligt för huden. Det finns inga bevis på att ren petroleum skulle vara skadligt för huden. En del forskare menar dock på att det finns produkter där reningen av råoljan inte alltid varit tillräcklig och att det därmed kan finnas skadliga varianter. En del hudexperter menar även att att mineraloljor inte är bra för huden medans andra menar att det är den bästa barriären mot förlust av fukt. Dock innehåller få babykrämer samt eksemförebyggande krämer petrolatum, som ju är särskilt framtagna för att återfukta och motverka torr hy. Likaså förekommer petroleum sällan i dyrare hudkrämer.


Varför skulle naturlig vara att föredra framför annat?

Ur miljösynpunkt är det att föredra då naturlig i vårt fall åsyftar en växt och en förnybar källa. Flertalet av ingredienserna kommer också från samma produkter som vi äter. Det betyder dock inte att det är ätbart då man extraherat substanser som i sådan form eller mängd inte är ätbar. Att något är naturligt betyder definitivt inte ätbart eller giftfritt. Naturen innehåller mängder med gifter, även dödliga sådana. Även maten vi äter innehåller små mängder gifter, vare sig den är fri från pesticider eller ej. Till och med vanliga kryddor vi använder dagligen är giftiga i stora mängder, som till exempel kanel och muskotnöt. Våra produkter är självklart inte giftiga eller skadliga för utvärtes bruk.


Vi försöker alltid förhålla oss vetenskapligt till våra kunder och kommer därför aldrig använda oss av marknadsföringsknep som innehåller påstående utan vetenskapligt stöd.

 


What do we mean when we state that our products are natural?

What we call "natural" is a renewable, plant-based, and usually edible source, although, only in its original form, and without the addition of synthetically produced chemicals. Examples of these are coconut, lime, mint, lavender and orange.


Why is it used in our marketing?

When we market a product as "natural" it is to ensure the consumer that the product is not produced from crude oil or derives from a synthetic or a potentially harmful source. From an environmental point of view, a natural source is definitely preferable over a product made of crude oil.


Is a natural product better for the environment?

Yes, especially for the climate. Crude oil is one of the most common ingredients in lotions as a result of being inexpensive and is usually named petroleum or petrolatum. It is often found in cheap brands, but may also be found in some more expensive brands. Petroleum is the same source of origin as petrol, aviation fuel, LPG or diesel. The list of use of crude oil can be made long ..... But it is one of the biggest contributors to climate changes.


Is it better for the skin?

There is a difference of opinions on whether petroleum would be harmful to the skin. There is no evidence that purified petrolatum would be harmful in any way. However, some scientist believe that there are petroleum products where purification of crude oil have been insufficient and thus may contain harmful variants of petroleum. Some skin experts also believe mineral oils are not good for the skin, while others believe that it is the best barrier against moisture loss from the skin. However, few baby lotions and eczema prevention creams contain petroleum and those creams are specially developed to moisturise and prevent dry skin. Likewise, petroleum is rarely found in more expensive skin creams.

Why would natural be preferable above all else?

From an environmental point of view, natural is definitely preferable as it in our case refers to a plant and thus a renewable source. Most of the ingredients also come from the same products we eat. However, this does not mean that it is edible when a substance has been extracted in such amounts or such form. The fact that something is natural, does not mean non-toxic. Nature holds a huge amount of toxins, even many fatal ones. Even our food contains small amounts of toxins, whether it is free of pesticides or not. Spices we use daily are more or less toxic in large quantities, such as cinnamon and nutmeg. None of our products though are toxic or harmful for external use.


We always try to relate scientifically to our customers and will therefore never use marketing tricks as claims without scientifically based evidence.

8 visningar0 kommentarer
bottom of page