top of page

Produkterna kommer i fast form för möjligheten att kunna slopa plastemballage. Detta gör även att en enorm mängd vatten sparas jämfört med flytande produkter som oftast innehåller stora mängder vatten. Förutom det blir även transporterna mer klimatvänliga då mängden volym och vikt minskar. Produkterna räcker vanligtvis 2-5 gånger längre än en motsvarande flaska.

bottom of page