top of page

Användning av återvunnet material minskar koldioxidutsläppen med nästan 40%. Papper återvinns i större utsträckning än plast. Cirka 20% plast återvinns jämfört med cirka 80% papper i Sverige årligen. Återstoden som förbränns bidrar ytterligare till kolidioxidutsläpp.

Globalt återvinns endast 9%  och 12 % eldas upp. 80 miljoner ton plast hamnar i haven via avrinningsområden eller genom felaktig hantering. Plasten som hamnar i haven orsakar inte bara lidande och skada för djur- och växtliv utan bryts gradvis ner till mikroplaster som upptas av allt levande i haven och naturen. Så små mycket som 90% av all fisk innehåller mikroplaster. Även 90% av alla sjöfåglar har mikroplaster i kropparna.

 

Vårt dricksvatten är också förorenat av mikroplaster och en av de största källorna från vilken vi får i oss mikroplaster men vi får även i oss plast via maten från till exempel salt, öl och skaldjur.  Cirka 2 000 mikroplastpartiklar upptas av en människa per vecka, vilket motsvarar ett kreditkort på 5 gram. Plast innehåller dessutom många skadliga kemikalier som till exempel hormonstörande ftalater och bisfenol A.  

 

Plast tillverkas i mycket stor utsträckning då det är billigt och ett slitstarkt och motståndskraftigt material men detta gör också att plast bryts ner mycket långsamt av naturen. En plastpåse kan ta mellan 50-400 år att bryta ner. En plastflaska mellan 500 -1000 år. Förutom den långdragna processen så lämnas även spår av skadliga mikroplaster och kemikalier. 

 

År 2050 beräknas det finnas mer plast än fisk i haven. Med dessa siffror är det uppenbart att vår plastkonsumtion måste minska drastiskt och fler hållbara alternativ måste användas. 

bottom of page